Túi Vở kẻ ngang Enlight – Four Seasons (120 trang – 10 cuốn)

Giá 157.000  110.000 

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

– Kích thước: 170×250 mm (B5)

– Định lượng giấy: 60 g/m2

– Độ trắng: 90-92ISO

– Mẫu giao ngẫu nhiên

Số lượng

0976.811.179