Ehon Âm thanh: Đồ vật của Gấu Pun – Kính coong Kính coong

Giá 35.000 

Mô tả

– Tên bộ sách: Sách EHON Âm thanh – Gấu Pun cùng đồ vật

– Tên sách:Kính coong – Kính Coong

– Lời và Tranh: Taira N.

– Số trang: 28 trang (cả bìa)

– Nhà xuất bản: Hà Nội

– Khổ: 23,5 x 25 cm

Số lượng

0976.811.179