Ehon Kỹ năng: Combo 4 cuốn Truyện của Bon

Giá

Mô tả

– Tên bộ sách: Sách EHON Kỹ năng – Truyện của Bon

– Tên sách: Bé Bon đi Nhà trẻ

– Lời và Tranh: Taira N.

– Số trang: 20 trang (cả bìa)

– Nhà xuất bản: Hà Nội

– Khổ: 23,5 x 25 cm

0976.811.179