Vở kẻ ngang: Vin University

Giá 9.000  6.500 

Mô tả

Mã số: 04 – VinUni

Kích thước 18 x 25 cm

Bìa giấy Couché cán bóng (hoặc bìa Bãi Bằng)

Giấy ruột định lượng 70gsm

Độ trắng 92%

Số lượng đặt lẻ tối thiểu: 10 cuốn

Giá sỉ vui lòng liên hệ

Số lượng

0976.811.179